Genetic Differences between Western Bred Sighthounds

Koiramaailman hyödyllisiä linkkejä ja artikkeleita

Genetic Differences between Western Bred Sighthounds

ViestiKirjoittaja Lea » 27.05.2015 08:49

Eurofinin tutkimus, raportti Dominique di Caprona 2013

Tämä tutkimus on erittäin kiinnostava sikäli, että ensimmäistä kertaa tässä on nähtävillä puolanvinttikoira edustettuna kokonaista 25 koiran voimin. Sen vuoksi olisi on pienoinen pettymys, että koirien taustasta ei ole mainittu tietoja samalla tarkkuudella, kuin muista tutkituista roduista unkarilaista lukuunottamatta. Kun ottaa huomioon tutkimuksen kunnianhimoisen päämäärän voisi melkein sanoa, että tällainen lähtömateriaalin analyysun puuttuminen on anteeksiantamaton haitta. Erikoisesti polakin tapauksessa selvitys olisi paikallaan, koska tutkimuksen lähtökohta oli valita koiria, jotka eivät ole sukua toisilleen. Mistä sellaisia koiria löytyy puolanvinttikoirissa? Saksasta? Tällaisenaan tutkimus ei polakkien tarpeisiin ole oikeastaan millään tavalla antoisa. Sääli.

Hakematta tuli mieleen sellainen epäilys, että materiaalin taustatietojen puute kielii rodun jäsjestöorganisaation puutteista sekä tutkimusmaassa että yleisestikin. Tämänkaltaiset projektit kun vaativat keskitettyä materiaalin- ja tiedonhankintaa ja taustojen luotettavaa selvittämistä.

http://sloughi.tripod.com/preserving/ge ... rmany.html
Lea
 
Viestit: 447
Liittynyt: 09.01.2014 20:38

Re: Genetic Differences between Western Bred Sighthounds

ViestiKirjoittaja bassebastioni » 27.05.2015 12:48

Veikkaan, että jos tutkimus on tehty Saksassa, on näytteet kerätty alueelta Puola-Saksa. Kiinnostaisi tietää myös, millä tavoin näytteet on kerätty: onko näytemäärä saatu kokoon vähitellen, materiaalia valikoiden ja harkiten kartuttamalla vai onko näytteet kerätty pikaisesti parin yksittäisen tapahtuman (esim. sikäläiset pääerikois- tai voittajanäyttelyt) yhteydessä. Tietysti sitä aina toivoisi tällaisessa tutkimuksessa otannan edustavan tasaisesti ihan koko populaatiota myös sen liepeillä olevat vähemmän käytetyt sukuhaarat mukaan lukien eikä pelkästään kantapopulaatiota, joka on rakennettu hyvin vahvasti Tierzaj-Sybirin ja Darian ympärille.

Voisin kuvitella, että vaatimus näytekoirien keskinäisestä erisukuisuudesta olisi ollut tiedossa näytteitä kerättäessä. Mutta erisukuisuus ei ole ihan yksiselitteisesti ymmärrettävissä oleva käsite. Koska vaikuttaa siltä, että esimerkiksi Puolassa koiria, joilla ei ole kolmessa sukupolvessa yhteisiä vanhempia, on toisinaan tavattu mieltää keskenään jo erisukuisiksi, voisi kuvitella, että siellä, missä näytteitä on kerätty, on "erisukuisten" koirien löytäminen siten saattanut olla hyvinkin helppoa ja vaivatonta.

Takavuosina vastaavantyylinen tutkimus (Peter Savolainen) tehtiin joidenkin itäisten vinttikoirarotujen sukulaisuutta selvittäen, mutta sen painopiste oli toki muualla kuin puolanvinttikoirassa. Tuolloin otanta käsitti polakkirodun osalta vain viisi yksilöä. Siitä saatiin oman rotumme osalta irti vain tieto, jonka mukaan puolanvinttikoira on sukua greyhoundille, mutta toisaalta borzoirotu ei muistaakseni sisältynyt tutkimukseen ollenkaan.

Lainaus tämän uusimman tutkimuksen yhteenvedosta: "...the Chart Polski has its own cluster of results distinct from other breeds of dogs or Sighthounds and from the Borzoi. Although different from one another Chart polski and Borzoi are closer to each other than to other Sighthound breeds." Vapaasti suomennettuna: "Puolanvinttikoiralla on oma, muista koiraroduista ja vinttikoirista sekä borzoista erillinen tulosryhmä. Siitä huolimatta puolanvinttikoira ja borzoi ovat lähempänä toisiaan kuin muita vinttikoirarotuja." Tuosta nyt voi päätellä lähinnä sen, että polakki on jo havaittavissa määrin oma, erillinen rotunsa, mutta mitä tulee sukulaisuuteen muiden vinttikoirarotujen kanssa, yhteys borzoihin on vielä selvimmin olemassa. Mutta jälleen kerran: riippuu ihan täysin tuosta 25 yksilön otannasta, millaisena rotu näyttäytyy tässä tutkimuksessa.

PDF-tiedoston sivua 24 jäin pällistelemään pidemmäksi aikaa. Harmillista, ettei tämän kuvion yhteydessä ole listaa siitä, mitkä värit tässä vastaavat mitäkin rotua. Rotu täytyy nyt yrittää päätellä vain noiden renkaalla merkittyjen kohtien perusteella, joiden yhteyteen rodun lyhenne on merkitty. Sekä polakin että myös unkarinvinttikoiran sijoittuminen triangelissa greyhound-borzoi-itämaiset rodut vaikuttaisi jotenkin vastaavan sitä, mitä olen arvellut. Tekstissä mainitaan luokitteluvirheestä, joka varmaankin viittaa tuohon borzoiden tuntumassa olevaan greyhoundyksilöön.

Sivulla 37 on kuva, jossa polakkirodun erillisyys muuhun vinttikoiraryhmään käy ilmi. Sen mukaan polakki vaikuttaa yllättävän yhtenäisesti omalta erilliseltä kannaltaan toisin kuin olin kuvitellut. Ryhmästä "muut" erkanee vain borzoi näiden kahden ryhmän ("muut" ja "puolanvinttikoira") välisen etäisyyden puoliväliin. Mutta taas toistettakoon, että otanta ja se, missä määrin se edustaa tai ei edusta koko populaatiota, ratkaisee tässäkin asiassa.
bassebastioni
 
Viestit: 165
Liittynyt: 05.01.2014 15:35

Re: Genetic Differences between Western Bred Sighthounds

ViestiKirjoittaja Lea » 27.05.2015 13:44

Jotta tämänlaatuinen tutkimus tulisi asiallisesti suoritetuksi ja tulokset ja johtopäätökset asianmukaisesti raportoiduiksi se melkein pitäisi tehdä tutkimuslaitoksessa opinnäytetyön tapaisissa olosuhteissa. Niistä yleensä laaditaan kansainvälisten standardien mukaiset tutkimusraportit, jotka julkaistaan ko. alan tiedotusvälineissä. Kunnon tutkimukseen kuuluu myös, että jokaisesta tutkimuksen piiriin kuuluvasta ryhmästä on saatavilla täsmälleen samat lähtötiedot tai ainakin selvitykset siitä, miksi tiedot puuttuvat. Tämä oli näköjään yksityisen laboratorion tilaustyö, jossa osa roduista oli selvästi kiinnostuksen kannalta marginaalissa sloughin itse asiassa viedessä päähuomion. Miksi vinttikoirista poikkeavaksi verrokkiryhmäksi oli valitu yksi rotu, affenpinsheri?

En tiedä auttaisiko asiaa se, että saatavilla olisi alkuperäinen saksankielinen tutkimusraportti. Tuskin. Englanninkielisen käännöksen on joka tapauksessa tehnyt ilmeisesti tilaajan edustaja. Muistelen hieman vastaavaa tutkimusta 2000-luvun alusta, jolloin Venäjällä tutkittiin kotimaisten vinttikoirarotujen ja greyhoundin keskinäistä sukulaisuutta. Idea oli kunnianhimoinen, vaikka yritys kutistui siihen, että tutkittavia koiria ei saatu riittävää märää kokoon. Työ sinänsä oli asiallisesti suoritettu ja ongelmista mainittiin avoimesti kuten tieteellisessä työssä tuleekin. Tulosten luotettavuus vain pienestä otannasta kärsi. Tämä siis yleisesti ottaen erityyppisten tutkimusten mahdollisuuksista ja tavoitteista. Minusta nämä asiat kannattaa myös pitää mielessä silloin kun lopputulosta luetaan ja siitä aiotaan vetää pitemmälle meneviä johtopäätöksiä.

Tiedän, että Saksassa tutkimuksen vastuutahona on toiminut DWZRV. Pyynnöt on lähetetty kirjeitse ja näytteet postissa. Montako koiraa täältä lopulta on osallistunut tutkimukseen minulla ei ole tietoa. Mikäli Puolasta on pyydetty näytteitä ja osallistuttu. mihin voimme osoittaa asiaa koskevan kyselyn? Nythän raportin julaisi aivan toinen taho kuin se, joka vastaa puolanvinttikoirakasvatuksesta Puolassa.

Sitten tutkimuksen raportointia koskevia huomioita. Grafiikan sanallinen selvitys puuttui kokonaan. Tulosten tulkinnan kannalta aivan keskeinen asia olisi selvittää ainakin, miten koordinaattiakselit on nimetty. Nyt tulospyörylät asettuvat 2- tai 3- dimensionaaliseen avaruuteen siten, ettei katsojalla ole mitään mahdollisuutta hahmottaa keskinäisiä syy-seuraussuhteita. Kunnon selvitys vaatii paljon tarkemman värityksen.

Minusta näillä tutkimuksesta annetuilla vähäisillä tiedoilla meillä ei ole mitään mahdollisuuksia vetää rodusta sen pidemmälle meneviä johtopäätöksiä kuin raportin oma lyhyt yhteenveto antaa aihetta. Se asia, mikä erityisesti jää jälleen tässäkin painamaan mieltä, on ne rodun sisäidet tiedotuskanavat, joita pitkin tieto joko kulkee tai jää kulkematta. Olen saanut sen käsityksen, että tällainen tutkimus on julkisuusarvoltaan rodun harrastajien keskuudessa kutakuinkin nolla. Se ohitetaan hiljaisuudella muiden, kiinnostavampien aiheiden vallatessa alaa keskustelupalstoilla ja harrastajien mielissä. Tämä on yksi syy siihen, että pidän rodun organisoitumista JOKA MAASSA ensiarvoisen tärkeänä. Tämä siksi, että olisi olemassa muutama ihminen, joka edes viran puolesta on kiinnostunut tämänkaltaisen rotua koskevan tiedon keskinäisestä jakamisesta ja sen välittämisestä maasta toiseen.
Lea
 
Viestit: 447
Liittynyt: 09.01.2014 20:38

Re: Genetic Differences between Western Bred Sighthounds

ViestiKirjoittaja Lea » 28.05.2015 09:58

Tulin tuossa edellä maininneeksi venäläisen tutkimuksen. Se on nimeltään

Genetic Analysis and Estimation of Genetic Diversity in East-European Breeds of Windhounds (Canis familiarisL.)
Based on the Data of Genomic Studies Using RAPD Markers


S. K. Semyenova, N. A. Illarionova1, V. A. Vasil’ev1A. V. Shubkina and A. P. Ryskov


Institute of Gene Biology, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117334 Russia; e-mail: ryskov@mail.ru
Severtsov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117071 Russia

Received October 17, 2001

Jos joku on kiinnostunut, minulta saa PDF-muodossa.
Lea
 
Viestit: 447
Liittynyt: 09.01.2014 20:38

Re: Genetic Differences between Western Bred Sighthounds

ViestiKirjoittaja Lea » 29.05.2015 07:27

Tämä sivu on ollut joillakin tiedossa jo lähes sen julkaisemisesta lähtien. Kaikki näytteet on otettu Saksasta. Tätä vähän uumoilinkin tietäen sen käytännön järjestelyn mittavuuden, jota tällainen näytteidenkeruu aina vaatii. Puolassa tuskin on siihen vaadittavaa organisaatiota :-(. Sivulla oli alunperin polskin analyysin yhteydessä huomautus parista näytteestä, jotka olivat lähellä greyhoundia, mutta huomautus on kumma kyllä nykyisin poistettu.

Jaa-a. Yhä lähemmäksi totuutta tullaan. Nykyisen populaation laajassa Puolaan ulottuvassa tutkimuksessa tuloksen odottaisi olevan juuri tämän kaltainen. Sukulaisuuden sekä borzoihin että greyhoundiin pitäisi näkyä.
Lea
 
Viestit: 447
Liittynyt: 09.01.2014 20:38

Re: Genetic Differences between Western Bred Sighthounds

ViestiKirjoittaja Lea » 29.05.2015 08:55

Niin paljon kysymyksiä heräsi, että katsoin tarpeelliseksi palata lähtöruutuun, eli tutkimusasetelmaan. Se on tässä tutkimuksessa ilmaistu näin:

"The aim is to develop and sell a genetic test that would enable to verify whether a Sighthound is purebred or not. It could also help to verify in crossbreeds if they have such a breed in their ancestry. The Laboratory of Eurofins-Medigenomix was asked to carry out the study and MARS financed it. The aim is also to establish the "pure-bred" status of a Sighthound to be registered in Germany"

Puolanvinttikoira luultavasti asettaa tässä suhteessa jonkinmoisen haasteen.
Lea
 
Viestit: 447
Liittynyt: 09.01.2014 20:38


Paluu Linkkejä ja artikkeleita

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron